Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Kuvio Shopin markkinointi- ja asiakasrekisteri

Henkilötietolain (523/1999) 10 ja 24§ sekä EU GDPR -asetuksen mukainen Tietosuojaseloste.

Kuvio Shop tallentaa ja käsittelee henkilötietoja EU GDPR:n mukaisesti sekä nykyisen henkilötietolain (523/1999) vastaavalla tavalla oheisesti. Voimme ajoittain muuttaa tätä tietosuojaselostetta julkaisemalla siitä uuden version verkossa, joten ole hyvä ja tarkista se säännöllisesti.


Rekisterinpitäjä 

Kustannusosakeyhtiö Kuvio Oy / Kuvio & Tuoksu, www.kuvioshop.fi
Y-tunnus 3090353-4
Neidonkaari 6

02400 Kirkkonummi

Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö
Miikka Jaala

info@kuvioshop.fi
Toimintamme pohjautuu lailliseen liiketoimintaan, joten noudatamme myös EU-regulaatiota henkilötietojen tallentamisesta – tämä lyhennettynä on oheiset kuusi kohtaa:

  •  Tiedot, joita henkilöstä tallennamme ovat lainmukaisia, kohtuullisia ja läpinäkyvää käsittelyn osalta. Tämä tarkoittaa, että voit milloin tahansa saada tietosi saataville.
  •   Tiedolla on käyttötarkoitussidonnaisuus – esimerkiksi tiedot, joita henkilöistä keräämme, ovat vain tiettyyn käyttötarkoitukseen sidottuja. Emme luovuta tietojasi ulkopuolisille tahoille, ellei siihen ole asianmukaista syytä.
  •   Minimoimme tallentamamme tiedon – tallennamme vain tarpeellisen.
  •  Pyrimme pitämään tietomme täsmällisinä.
  •  Rajoitamme tiedon säilytystä – tiedoille on määritelty käyttöikä, jonka jälkeen ne joko automaattisesti tai rutiininomaisesti poistetaan, ellei säilytykselle ole lakiin perustuvaa syytä pitää.
  •        - Tallennamme ehyttä ja luotettavaa tietoa, esimerkiksi varmuuskopioiden kautta varmennettuna.


Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisteriä käytetään ainoastaan Kustannusosakeyhtiö Kuvio Oy:n / Kuvio Shopin ja asiakkaan väliseen asiakassuhteen ylläpitoon. Tilauksen tekeminen ei edellytä rekisteröitymistä asiakasrekisteriin.


Rekisterin tietosisältö
Asiakkaan perustiedot: asiakasnumero, sukunimi, etunimi, postiosoite, postinumero, postitoimipaikka, puhelinnumero, matkapuhelinnumero, sähköpostiosoite, tilaushistoria ja toimituksen seurantatiedot. Lisäksi IP-osoitetieto, evästeiden kautta kerättävät tiedot ja sosiaalisen median kanavista kerättävät tiedot.

Rekisteriin tallennetaan lupa lähettää markkinointiviestintää, mikäli asiakas on antanut tähän suostumuksensa.


Säännönmukaiset tietolähteet
Yhteystiedot tallennetaan asiakkaan rekisteröitymisen yhteydessä. Muut tiedot tallentuvat asiakkaan tehdessä ostoksia verkkokaupassa. 


Säännönmukaiset tietojen luovutukset  ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Luovutamme rajoitetusti henkilötietoja muille osapuolille – tämä käytännössä tarkoittaa oheista:

  •        - Käytämme sähköpostimarkkinoinnin työkaluja. Näihin tallennettuna ovat vain nimi sekä sähköpostiosoite
  •        - Käytämme asiakassuhteiden hoitamiseen ja ostotapahtumien hallintaan CRM-työkalua, jonne tallennamme minimoituna mm. oheista: henkilön nimi, osoitetiedot, kontaktointitiedot sekä tilaushistorian.


Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä sekä tiedostot on suojattu normaalisti käytössä olevilla teknisillä sujausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy. Salasana ei ole Laatukoru Oy:n tiedossa. Tietoja säilytetään kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.


Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen osoitettuna Rekisterinpitäjälle.


Oikeus vaatia tiedon korjaamista tai tietojen poistoa

Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi lähettää kohdassa 1. annettuun osoitteeseen virheen korjaamista tai tietojen poistoa koskevan pyynnön.


Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Jokaisella on salassapitosäännösten estämättä oikeus tiedon etsimiseksi tarpeelliset seikat ilmoitettuaan saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu tai, ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Rekisterinpitäjän on samalla ilmoitettava rekisteröidylle rekisterin säännönmukaiset tietolähteet sekä, mihin rekisterin tietoja käytetään ja säännönmukaisesti luovutetaan.